Ventura Margó parla dels seus records de la guerra i la postguerra