Cerca de documents

Pot cercar una frase exacta posant-la entre cometes dobles, per exemple "Festa Major". Si no s'utilitzen les cometes, la cerca recuperarà també documents on apareguin les dues paraules per separat.

Pot cercar coincidències parcials utilitzant el símbol asterisc (*). Per exemple, la cerca per títol Fest* retornarà totes aquelles publicacions el títol de les quals contingui una paraula que comenci per "fest" (festiu, festival, festa, festes).

La cerca no distingeix entre majúscules i minúscules.

Termes de cerca

  • Exemples: "Festa Major", Festa Major, Fest*
  • Exemples: La Mañana, Segre, Ajuntament
  • Format: DD/MM/AAAA    Exemples: */2011, 17/12/2005
  • Exemples: Administració Local, El Nou Pinetell, Alpicat Solidari