Ventura Margó parla a la Fatal dels records de la guerra i la postguerra