Sis mil lleidatans dormen connectats a una màquina per no tenir apnea