Rafael Molina, el teatre és molt beneficiós per als alumnes, però s'ensenya molt poc als centres