Pobles amb illes de contenidors al SegriĆ  ja preveuen apujar taxes