Les Estacions de Lleida de Marçal Abella, a la Fecoll