Cs, CUP, Valents i Activem no aconsegueixen representació