Reconeixen al Montsuar la seua solidaritat amb Gàmbia