La defensa del Dret a la Salut, eix del 18è Cinemón