Recepció a la Paeria als infants saharauís que passen l'estiu a Lleida