Quatre dels onze acusats de disturbis a la subdelegació accepten nou mesos