Els infants saharauís acollits a Lleida inicien les revisions mèdiques aquesta setmana