El Soleràs adequa i dignifica la fossa de la guerra civil per obrir-la al públic