Mostra amb 27 pintures d'Albert Corretgé i Àngel Piulats a la sala de l'Arnau


Preparant previsualitzador...