Dues mirades al desenvolupisme en la Barcelona dels seixanta


Preparant previsualitzador...